II SA/Łd 842/23, Rozstrzygnięcie w sprawie o nałożenie kary pieniężnej za nielegalne usunięcie drzew. Wykazanie zaistnienia stanu wyższej konieczności w rozumieniu art. 89 ust. 7 u.o.p. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3670810

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.