I USKP 19/22, Szczególnie uzasadnione okoliczności do odstąpienia przez organ rentowy od żądania zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNP 2024/3/33

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.