I CSKP 142/21, Zasada równości członków spółdzielni. Bierne i czynne prawo wyborcze do organów spółdzielni. Pozbawienie członka spółdzielni biernego prawa wyborczego do organów spółdzielni z uwagi na jego spór prawny ze spółdzielnią - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNC-ZD 2022/2/28

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.