III CZP 9/23, Dopuszczalność umorzenia przez potrącenie wierzytelności przysługującej spółdzielni mieszkaniowej z tytułu opłat na fundusz remontowy - Uchwała Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3617341

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.