ZP-DSZ Protokół postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz postępowania o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów

Wzory

ZP-DSZ

Wzór aktualny
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.