Zobowiązanie Gwaranta składane jako zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 15 kwietnia 2021 r.