Zgłoszenie do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej - OpenLEX

Zgłoszenie do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 8 grudnia 2018 r. do: 8 marca 2019 r.