ZDR-2 (1) Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - OpenLEX

ZDR-2 (1) Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Wzory

ZDR-2 (1)

Wzór aktualny
Wersja od: 1 lipca 2019 r.