ZDR-1 (1) Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - OpenLEX

ZDR-1 (1) Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Wzory

ZDR-1 (1)

Wzór aktualny
Wersja od: 1 lipca 2019 r.