Zbiorcza informacja Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o zgromadzonych wpływach z tytułu opłat za brak sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, o których mowa w art. 14 ust. 1 i art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 803, z późn. zm.), oraz o gminach i powiatach, które uzyskały dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 1 lipca 2017 r. do: 23 lipca 2021 r.