Zawiadomienie o zwrocie wniosku i dokumentu (art. 10 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych („doręczanie dokumentów”)

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 1 lipca 2020 r. do: 31 grudnia 2029 r.