Zawiadomienie o zastosowaniu przymusu bezpośredniego na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - OpenLEX

Zawiadomienie o zastosowaniu przymusu bezpośredniego na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Wzory
Wzór nieaktualny
do: 12 lutego 2012 r.