Zawiadomienie o zamianie kary pozbawienia wolności wykonywanej w systemie dozoru elektronicznego

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 1 lipca 2015 r.