Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 21 maja 2014 r. do: 31 grudnia 2015 r.