ZAW-FA (1) Zawiadomienie o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z krajowego systemu e-faktur - OpenLEX

ZAW-FA (1) Zawiadomienie o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z krajowego systemu e-faktur

Wzory

ZAW-FA (1)

Wzór aktualny
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.