Zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 20 kwietnia 2020 r. do: 29 maja 2023 r.