Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia wydawane przedsiębiorcom wykonującym działalność jednoosobowo, kierownikom przedsiębiorców, u których nie zatrudniono pełnomocników ochrony, kierownikom jednostek organizacyjnych, w których są przetwarzane informacje niejawne o klauzuli "ściśle tajne" lub "tajne", oraz posłom i senatorom

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 1 sierpnia 2020 r.