Zaświadczenie o przychodach osiągniętych przez emeryta/rencistę w roku poprzednim - umowa o pracę - OpenLEX

Zaświadczenie o przychodach osiągniętych przez emeryta/rencistę w roku poprzednim - umowa o pracę

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.