Zaświadczenie o prawie do głosowania

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 4 sierpnia 2023 r.