Zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do przewożenia w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 15 maja 2015 r.