Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 14 grudnia 2020 r.

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.