Z-3 Zestawienie zmian zasobów złóż ropy naftowej, gazu ziemnego i metanu pokładów węgla kamiennego

Wzory

Z-3

Wzór aktualny
Wersja od: 1 czerwca 2021 r.