WZP-1K (4) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za kwartał

Wzory

WZP-1K (4)

| Wzór nieaktualny
Wersja od: 22 lutego 2020 r. do: 14 lipca 2021 r.