WZP-1K (3) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za kwartał - OpenLEX

WZP-1K (3) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za kwartał

Wzory

WZP-1K (3)

Wzór nieaktualny
Wersja od: 1 stycznia 2008 r. do: 21 lutego 2020 r.