Wyrok oddalający powództwo w sprawie o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych z uwagi na res transacta

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 2 listopada 2010 r.

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.