Wyrok nakazowy z karą grzywny za wykroczenie z art. 92a § 2 k.w. w zw. z art. 20 ust. 1 p.r.d. (przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym)

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 1 stycznia 2022 r. do: 30 września 2029 r.

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.