Wyrok nakazowy z karą grzywny za wykroczenie z art. 92a § 1 k.w. w zw. z § 27 ust. 1 rozporządzenia z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.