Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 25 maja 2018 r. do: 8 lipca 2024 r.