Wykaz uzgodnień i opinii do projektu studium / zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 24 grudnia 2021 r. do: 23 września 2023 r.