Wykaz uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium / zmiany studium uwarunkowań i kierunków... - OpenLEX

Wykaz uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium / zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 24 grudnia 2021 r.