Wykaz uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 24 grudnia 2021 r. do: 23 września 2023 r.