Wykaz osób odpowiedzialnych za kontrolę dowodów księgowych pod względem celowości, gospodarności i legalności

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 23 lipca 2008 r.

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.