Wydanie krwi do pilnego przetoczenia przed wykonaniem próby zgodności

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 2 października 2019 r. do: 18 marca 2021 r.