WPFP-CM Wieloletni Plan Finansowy Państwa – Cele i mierniki dla funkcji państwa - OpenLEX

WPFP-CM Wieloletni Plan Finansowy Państwa – Cele i mierniki dla funkcji państwa

Wzory

WPFP-CM

Wzór aktualny
Wersja od: 6 kwietnia 2022 r.