Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego załącznik do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą (KAOS)

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 7 maja 2022 r. do: 30 marca 2023 r.