Wniosek pracodawcy o wypłatę zaliczek na poczet niezaspokojonych roszczeń pracowniczych - OpenLEX

Wniosek pracodawcy o wypłatę zaliczek na poczet niezaspokojonych roszczeń pracowniczych

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 1 listopada 2017 r.