Wniosek o zwrot opłaconych składek, o których mowa w art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085, z późn. zm.)

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 18 kwietnia 2023 r.