Wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 29 stycznia 2022 r.