Wniosek o zezwolenie na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 1 czerwca 2005 r. do: 18 września 2020 r.