Wniosek o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki - OpenLEX

Wniosek o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 12 lipca 2022 r.