Wniosek o uzyskanie zgody na posiadanie i stosowanie w celach przeprowadzenia badań klinicznych preparatów zawierających środki odurzające grup i-n, ii-n, iii-n i iv-n lub substancje psychotropowe grup ii-p, iii-p i iv-p

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 24 listopada 2021 r.