Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - OpenLEX

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 3 stycznia 2022 r.