Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 1 maja 2014 r.