Wniosek o udzielenie wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę zadłużenia dla kredytobiorcy, który zaciągnął kredyt mieszkaniowy i znajduje się w trudnej sytuacji finansowej

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.