Wniosek o udzielenie publicznej szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną, dotacji celowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2023 r.

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 1 kwietnia 2023 r.