Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 1 lipca 2023 r.