Wniosek o przedłużenie okresu pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku/areszcie dla cudzoziemców

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 26 kwietnia 2019 r.