Wniosek dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzenie wierzycieli

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 24 marca 2020 r.