Wn-D Wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - OpenLEX

Wn-D Wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Wzory

Wn-D

Wzór aktualny
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.