WIS-W (1) Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej - OpenLEX

WIS-W (1) Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej

Wzory

WIS-W (1)

Wzór aktualny
Wersja od: 1 listopada 2019 r.